USTAZ PRO

Ұстаздардың кәсіби біліктілігін арттыру
орталығы
Біз жайлы

USTAZ кәсіби оқыту орталығы мектеп, колледж, ЖОО әкімшілігі мен мұғалімдеріне кәсіби қолдау/дамыту қызметін ұсынады.

Орталықта педагогтың жеке қажеттілігіне қарай, кәсіби деңгейін арттыру үшін тренинг, курс, семинар, шеберлік сағаты мен конференциялар өткізіледі.

Бағыттарымыз
Оқыту дағдылары

Бағалау мұғалімдер үшін ең маңызды тақырып болып табылады, бірақ кері байланыс оқушылар үшін әлдеқайда маңызды, өйткені ол оқу процесін жақсартады және бағыттайды. Бұл семинар қатысушыларды жазбаша және ауызша кері байланысты тиімді пайдалануды және қалыптастырушы диалогты ынталандыратын сынып мәдениетін қалай дамытуға болатыны жайлы үйренуге шақырады. Семинардың соңында қатысушылар оқушыларды кері байланысты қабылдауға, жұмыс істеуге және оның негізінде оқуға қалай дайындау керектігі туралы жауаптар табады. Семинар рефлексиялық тәсілді қолданады және оқушылардың оқуына тікелей әсер ететін сыныптағы өзгерістердің пайда болуына септігін тигізеді.

Бұл семинар қатысушыларға икемді оқу ортасын жасау және сынып кеңістігін пайдалану үшін сыныптарды бейімдеу жолдарын ұсынады. Семинар оқу кеңістігін жобалау кезінде негізгі логикалық жолды шолуды қамтиды. Практикалық тәжірибе мұғалімдерді сыныптағы кеңістікті қолдану және 21-ші ғасырдағы оқу ортасы үшін көрнекі және уақтылы әдістерді ұсыну бойынша жаңа идеялармен шабыттандырады. Семинар соңында мұғалімдер сыныптағы және мектеп кеңістігіндегі кішігірім өзгерістердің өзі оқытуда және оқушылардың сыныптағы өзара әрекеттесу үрдісінде үлкен өзгерістерге әкелетінін түсінеді. Мектеп кеңістігінің педагогикалық құндылығын түсіну арқылы қатысушылар өз мектептерінде оқуға бағытталған мәдениетті дамыту үшін сынып эргономикасын пайдалана алады.

Бұл семинар мұғалімдерге оқу үрдісінде АКТ-ны дұрыс және ұтымды пайдалануға үйретуді көздейді. Қатысушылар қолданыстағы технологиялардың білім беру кеңістігіндегі өзектілігіне, олардың рөлдері мен функцияларына талдау жасайды. Ұсынылған кейстер мұғалімдерге АКТ-ның оқытудағы, дайындаудағы және бағалаудағы рөлін қайта ойластыруға және түсінуге көмектеседі. Семинар соңында қатысушылар заманауи технологияларды қолдану тәсілдерін және олардың мүмкіндіктерін қайта қарастырады. Сонымен қатар, сабақтың белгілі бір бөлігі мен тапсырмасына қажетті АКТ құралдарын анықтап, таңдай алады.

Практикалық семинар-тренинг мұғалімдер мен олардың оқушылары арасында әмбебап оқу іс-әрекеттерін қалыптастыру үшін сыни ойлауды дамытудың әдістерін түсінуді дамытуға және мұғалімдерді таныстыруға бағытталған. Семинар соңында мұғалімдер парадокс әдісі, сыни ойлауды дамытудың 4 құралы, Декарт квадраты, проблемалық оқыту әдісі, балалардағы сыни ойлауды бағалау критерийлері және т. б. сабақтар өткізуде қолданылатын әдістер мен технологияларды көрсете алады. Мұғалімдер әртүрлі жағдайлардағы адамдардың негізгі мінез-құлық ерекшеліктерін, олардың ұтымды шешімдер қабылдауға әсерін және оларды жеңу жолдарын зерттейді.

Дизайндық ойлау әдістемесіне және оны сабақ үдерісі мен мектеп қызметтерін түрлендіріп, оқушыларға бағытталған оқу ортасын құру мәселелерін талқылауға арналған жобалық семинар. Семинар аясында мұғалімдер жаңа сабақтарды, мектептің үдерістері мен қызметтерін дамыту және қолданыстағыларды жетілдіру бойынша кәсіби қызметке қажетті жаңа құзыреттерді игереді. Мұғалімдер тиімді миға шабуыл жасауды, түсініктерді іздеуді құрылымдауды, идеяларды қалыптастыруды және олардың өзгерістерін мектепте және сыныпта одан әрі енгізуді үйренеді.

Бүгінгі таңда заманауи сынып әртүрлі дағдылары, ақыл-ой қабілеттері мен қажеттіліктері бар оқушылардан тұрады. Саралап оқыту семинары мұғалімге әр оқушымен жұмыс жасау жолын табуға көмектеседі. Бұл семинар әр оқушының қажеттіліктерін және оқушылардың нақты тобымен жұмыс жасаудағы мұғалімнің рөлін қайта қарауға мүмкіндік береді. Сонымен қатар, оқушылармен орын алатын жағдайларда қалай дұрыс әрекет ету керектігін және оқу үрдісін оңтайландыруды үйретеді. Оқыту стилін анықтау стратегиялары және тиімді оқытуды қамтамасыз ету үшін жоспарлау бойынша ұсыныстар беріледі. Семинар негізделген саралау және жекелендірілген оқытуды дұрыс түсінуді қалыптастыруға көмектесетін нақты сабақтардың мысалдары мен жағдайлардың негізінде құралған. Бұл семинар мұғалімдердің әдістемелік қоржындарын әртүрлі қабілеттер мен дағдылары бар оқушыларымен жұмыс жасауда қолдануға болатын стратегиялар және әдістерімен толықтыруға көмектеседі.

Бұл семинар қатысушыларға оқушылардың қателерімен жұмыс істеу әдіс тәсілдерін қайта қарастыруға мүмкіндік береді. Тәжірибелік жаттығулар оқушылардың қателіктері мұғалімдер үшін нұсқаулық және оқушылармен жұмыс істеудің одан әрі стратегияларын құру қызметін атқаратынын көрсетеді. Семинарда қателердің негізгі түрлері, оларды анықтау және әрекет ету әдістері қарастырылады. Мұғалімдерге ұсынылатын практикалық ситуациялық тапсырмалар оқушыларға психологиялық зиян келтірмей қателермен жұмыс істеу әдіс тәсілдерін қалыптастыруға көмектеседі.

Бағалау мұғалімдер үшін ең маңызды тақырып болып табылады, бірақ кері байланыс оқушылар үшін әлдеқайда маңызды, өйткені ол оқу процесін жақсартады және бағыттайды. Бұл семинар қатысушыларды жазбаша және ауызша кері байланысты тиімді пайдалануды және қалыптастырушы диалогты ынталандыратын сынып мәдениетін қалай дамытуға болатыны жайлы үйренуге шақырады. Семинардың соңында қатысушылар оқушыларды кері байланысты қабылдауға, жұмыс істеуге және оның негізінде оқуға қалай дайындау керектігі туралы жауаптар табады. Семинар рефлексиялық тәсілді қолданады және оқушылардың оқуына тікелей әсер ететін сыныптағы өзгерістердің пайда болуына септігін тигізеді.

Бұл семинар қалыптастырушы бағалаудың не екенін, оның неліктен маңызды екенін және оны сыныпта қалай жүзеге асыруға болатынын зерттейді. Қатысушылар бағалау мен кері байланыс стратегияларын тиімді және мақсатты түрде қолдануды үйренеді. Семинар қалыптастырушы бағалаудың негізгі қағидаларын ашып қана қоймай, оның тарихы мен негізгі қағидаларына тереңірек үңіледі. Кейстер мен тәжірибелерді қарастыру қатысушыларға оқушылардың өзін-өзі бақылауын, сенімділігін және жауапкершілік дағдыларын қалай арттыруға болатынын түсінуге көмектеседі. Семинар барысында мұғалімдер қалыптастырушы бағалау құралдары мен оны сабақтың белгілі бір кезеңінде тәжірибеде қолдану, сондай-ақ оқушыларға кері байланысты қалыптастыру және ұсыну жолдарын қарастырады. Семинар барысында алынған білімдер мен дағдылар мұғалімдерге сыныпта қалыптастырушы бағалау мәдениетін сақтауға және дамытуға мүмкіндік береді.

Обучение путем постановки вопросов, проблем или сценариев является прямым противопоставлением традиционному дидактическому обучению, где информация представляется напрямую. На семинаре изучаются шаги построения урока путем IBL (Inquiry-Based Learning). Рассматривается роль учителя как посредника. Изучается каким образом учащиеся могут выявлять и исследовать проблемы и вопросы, чтобы расширить свои знания или найти решения. Обучение путем открытия включает в себя проблемное обучение. Учителя познакомятся с уровнями IBL, определят свой этап и наметят план по достижению и продвижению учеников при помощи данной методики. Обучение путем открытия очень тесно связано с развитием и практикой критического мышления. Учителя научатся рефлексировать изученный материал и составлять свои уроки по IBL.

Семинарда оқудың әртүрлі стильдері және олардың мұғалім жұмысында қалай қолданылатыны туралы түсінік беріледі. Қатысушылар «көп интеллект» туралы теорияны және оның тұжырымдамаларын үйренеді. Сондай-ақ мұғалімдер оқушылармен жұмыс істеу кезінде осы теорияны қалай қолдану керектігін үйренеді, оқу стильдерін қалай бағалау керектігін және оқу стиліне байланысты оқу мәселелерін шешу жолдарын қарастырады. Оқу стильдері саласындағы зерттеулерді талдау әртүрлі оқу стильдері бар оқушыларға материалды қалай беру керектігі туралы дұрыс түсінік қалыптастыруға және оқу материалдарының тиімділігін арттыруға көмектеседі.

Ата-аналармен жұмыс – кез келген мектеп өмірінің ажырамас бөлігі. Бұл семинардың мақсаты оқушылардың ата-аналарымен және отбасыларымен тиімді қарым-қатынас орнату және қолдау стратегияларын зерттеу болып табылады. Қатысушылар отбасы мен ата-аналардың негізгі түрлерін, олардың ерекшеліктері мен негізгі сипаттамаларын зерттейді. Белсенді әдіс тәсілдер арқылы қатысушылар қарым-қатынас пен белсенді тыңдау әдістерін практикалық тапсырмалар жүзінде үйренеді. Осылайша, семинар мұғалімдерге ата-аналармен қарым-қатынасты тиімді басқару және қиын диалогтардан шығудың жолын табу үшін әлеуметтік және эмоционалдық дағдыларды үйренуге мүмкіндік береді.

Проблемаларды шешу-мектеп әкімшілігінің негізгі міндеттерінің бірі. Семинарда оқу үдерісіне байланысты мәселелерді шешудің тиімді жолдары қарастырылады. Практикалық тапсырмалар арқылы семинар қатысушыларға негізгі себептерді талдау әдісін қолдана отырып, мектептегі мәселелерін шешуге мүмкіндік береді. Семинар барысында қатысушылар гипотезаларды талдап, проблемаларды шешудің 9 қадамын қарастырады. Нәтижесінде басшылар проблемаларды шешу процесіне бүкіл ұжымды тартудың әдістерін үйренеді.

Бұл семинар қатысушыларды мектеп бағдарламаларының талаптары, оқушылардың мотивациясы және заманауи құзыреттіліктерді дамыту қажеттілігі арасындағы «ымыра» табуға бағыттайды. Қатысушылар педагогикалық әдістердің шынайы өмірмен байланысын, білімнің кең құзіреттілікке қалай кіріктірілетінін және «ХХІ ғасыр дағдылары» нені білдіретінін талдайды.Семинар қатысушыларға заманауи дағдыларды дамытуға арналған әртүрлі педагогикалық әдістермен танысуға мүмкіндік береді. Семинардың соңында мұғалімдер 4K құзыреттерін дамытатын сабақтарды жоспарлауды үйренеді және әр кезең үшін осы дағдыларды дамыту үшін сәйкес жаттығуды немесе әдісті таңдайды. Соңында мұғалімдер пәндерді өз оқушыларының өмірі мен болашағы үшін қалай өзекті, мағыналы және пайдалы ету керектігі туралы нақты түсінік қалыптастырады.

Семинар сабақ үлгерімі төмен оқушылармен өтетін қосымша сабақтардың себептері мен проблемаларын қарастырады, артта қалған оқушының психологиялық портреті, түрлері және олардың артта қалу себептері зерттеледі. Сонымен қатар, қатысушыларға артта қалған оқушымен жеке жұмыс жоспарын қалай құру керектігі көрсетіледі. Көбінесе мұғалімдер оқушыларды артта қалғаннан кейін ғана қолдайды. Сол себепті, семинарда оқушылардың артта қалуына көмектесу және алдын алу жолдары талқыланады. Қатысушылар оқушылардың артта қалу себептерін анықтаудың диагностикалық тестін қарастырады, көмек қажет болған жағдайларды алдын-ала анықтай отырып, оқушыларды оқу процесіне белсенді қатысуға қалай ынталандыру керектігін біледі. Семинар соңында мұғалімдер кеш болмай тұрып оқушылардың үлгерімін қалай жақсартуға болатындығы туралы түсінік қалыптастырады.

Үй тапсырмасының рөлін қайта қарау семинары қатысушыларға педагогикадағы қайта қарау үшін бірқатар маңызды сұрақтарды ұсынады, олардың бірі: «неліктен үй тапсырмасы әр сабақтың ажырамас дәстүрі болып табылады және оның тиімділігінің басқа жолдары бар ма?». Оқушыларға белгілі бір мақсатқа және оқушылар тобына негізделген үй тапсырмасын берудің маңыздылығы көптеген зерттеу мысалдарымен суреттелген. Олар 21 ғасырдағы үй тапсырмасының критерийлерін қалыптастыруға және оқушыларды үй тапсырмасын орындауға қалай ынталандыру керектігін білуге көмектеседі. Семинар соңында қатысушылар оқушылар арасында үй тапсырмасын бөлудің бірнеше әдістерімен қаруланады.

Бұл семинар қатысушыларды бағалаудың әртүрлі мақсаттары үшін айдарларды тиімді құру және қолдану жолдарын үйретеді. Оқытудағы айдарлардың түрлері мен әдістері қарастырылады. Қатысушылар айдарларды құру бойынша қадамдық нұсқаулар алады, айдарлар мен критерийлер арасындағы байланысты қарастырады. Семинардың соңында айдарларды қолданудың мұғалімдер мен оқушыларға қандай пайдасы бар екендігі туралы түсінік семинар барысында келтірілген мысалдарды пайдалану арқылы қалыптасады.

Бұл семинарда қатысушылар оқу процесінде әңгімені пайдалану жолдарын зерттейді. Көрнекі мысалдар сторителлинг әдісін және оның құрылымын қалай қолдану керектігін көрсетеді. Семинар педагогикалық әңгіменің үш түрін зерттейді: классикалық, белсенді және цифрлық. Қатысушылар бұл әдісті қолдану барысында қиындықтарды жеңу жолдарын да үйренеді. Семинар соңында кез келген пән және әртүрлі жас санаттарының мұғалімдері сторителлинг әдісін өз тәжірибесіне енгізе алады.

Семинар тиімді оқытуды қамтамасыз ету үшін оқушыларды оқу үдерісіне тарту жолдары қарастырады. Семинар барысында мұғалімдер оқушылардың сабақта белсенділігін арттырудың әдістері мен құралдарын үйренеді. Оқушыларды жаңа тақырыпты оқуға ынталандыру жолдарын ғана емес, сонымен қатар өз бетінше жұмыс істеуге ынталандыру да қарастырылады. Сондай-ақ мұғалімдер сабақ барысында оқушылардың эмоционалдық, мінез-құлықтық және когнитивті қатысуын арттыру үшін практикалық құралдар жинағын алады.

«Дарынды балалармен жұмыс» семинары мұғалімдерді «дарындылық» және «талант» ұғымдарымен таныстыруға бағытталған. Семинардың бірінші бөлімінде мұғалімдер «дарындылық» ұғымымен және дарынды оқушыларды анықтайтын үш критериймен танысады. Мұғалімдер «дарындылық» ұғымы тек академиялық табысты оқушыларға ғана емес, сонымен қатар спорт пен шығармашылыққа бейім балаларға да қатысты екенін түсінеді. Семинардың екінші бөлімінде мұғалімдер дарынды оқушылардың 5 түрімен танысады, олардың сипаттамалық ерекшеліктерін, балалардың осы санаттарын анықтау және олармен жұмыс істеу тәсілдерін зерттейді. Семинар соңында мұғалімдер дарынды оқушылардың кім екенін, оларды қалай анықтау керектігін, олармен қалай жұмыс істеу керектігін және мұндай оқушыларды мектепте және ата-аналарға үйде қалай қолдау көрсету керектігін жан-жақты түсінеді.

TESOL-бұл мұғалімдерге оқушылардың оқыту процесіне барынша атсалысуын қамтамасыз ететін дағдыларды үйрететін ағылшын тілін оқытудың практикалық курсы. Курс коммуникативті тәсілде қолданылатын қағидалармен ерекшеліктермен және әдістермен таныстырады, олар оқушылардың әртүрлі коммуникативті жағдайларда шет тілін дұрыс қолдануға қабілеттілігі мен дайындығынан тұрады. Курс ағылшын тілін шет тілі ретінде оқытудың негізгі міндеттерін шешудің стратегияларын құруға көмектеседі және сыныпты басқару, оқушыларды ынталандыру, өнімді сабақтар құру және өткізу сияқты тақырыптармен жұмыс істеу қағидаларын ашады.

TEDed клуб стиліндегі көпшілік алдында сөйлеу форматында сыныптан тыс үйірме жұмысын ұйымдастыру және жоспарлау бойынша семинар-практикумда қатысушылар оқушылармен тиімді жұмысты ұйымдастырудың 3 циклімен танысады. Семинар барысында қатысушылар клубты ұйымдастыру форматтарымен, Ted Education әлемдік брендінің қолдауымен мектеп қабырғасында ресми клубты ұйымдастыру тәсілдерімен танысады. Семинар сонымен қатар қатысушыларды клубты ұйымдастыру ресурстарымен және оларды пайдалану бойынша ақпаратпен таныстырады (кездесу жоспарлары, іс-шаралар, оқушыларға арналған жұмыс дәптерлері). Қатысушылар Tedx Talks форматында оқушыларды финалдық қойылымдарға дайындаудың 13 сатылы жоспарымен танысады. Семинар соңында барлық пән мұғалімдері өз пәндері бойынша көпшілік алдында сөйлеу клубын қалай ұйымдастыруға болатындығын және сабақтарында оқу бейнематериалдарымен қалай жұмыс істеу керектігін түсіне алады.

Семинар мұғалімдердің өз сабақтарын ұйымдастыру және оқушыларды оқыту тәсілдерін қайта қарастыруға бағытталған. Семинарға қатысушылар Роберт Ганье теориясы бойынша оқыту және сабақтарды ұйымдастыру моделімен танысады. Семинар қатысушыларды оқытудың 9 деңгейімен таныстырады және мұғалімдерге практикалық мысалдар арқылы әр деңгейдің мақсаттары мен стратегияларын түсінуге көмектеседі. Семинар барысында мұғалімдер Ганье жүйесі бойынша сабақты талдап, тиімді сабақтың өз нұсқасын жасайды. Семинар соңында қатысушылар сабақты ұйымдастырудың 9 деңгейлі жүйесін ғана емес, сонымен қатар оқушылардың жақын даму аймағын кеңейтуге мүмкіндік беретін әдістермен де танысады.

Біліктілікті арттыру курсының бағдарламасы оқыту мемлекеттік тілден басқа тілде өткізілетін мектептердің қазақ тілі мұғалімдеріне арналған. Бұл бағдарлама TESOL, TEFL, CELTA қағидаттары бойынша шет тілдерін оқытатын оқытушы-лингвистер пысықтаған оқытудың, жоспарлаудың және әдістердің тиімді мысалдарын пайдалана отырып, қазақ тілін шет тілі ретінде табысты оқыту үшін жеткілікті терең білімді дамытуға баса назар аудара отырып, мұғалімдерді курстық даярлауға бағытталған. Бағдарлама барысында мұғалімдер сабақтарды тиімді жоспарлау, рецептивті және продуктивті дағдыларды оқыту, Eliciting құралдары арқылы оқушыларды сабақ процесіне ынталандыру тәсілдері, the Guided discovery және т. б. сияқты блоктармен танысады. онымен қатар, оқушылардың тіл үйрену процесіне ойын элементтерін біріктіру тәсілдерін қарастырады.

Семинар-практикум мұғалімдердің аралас оқыту тәжірибесі бойынша сабақтарды ұйымдастыруы үшін «төңкерілген оқыту» сабағының моделін зерделеуге бағытталған. Семинар барысында мұғалімдер сабақтың теориялық бөлігін оқушылар үй тапсырмасы ретінде қалай орындап және сабаққа келіп, мұғаліммен бірге сабақтың практикалық бөлігіне бірден кірісе алатынын талқылайды. Қатысушылар төңкерілген оқытуды ұйымдастыру құралдарымен ( подкасттар, про-подкастинг) және водкасттарды (бейне сабақтар) пайдалану технологияларымен танысады. Семинар соңында мұғалімдер сабақтың теориялық бөлігін зерттеуге бағытталған сабақ басталғанға дейін АКТ технологияларын қолдана отырып, материалды игеруді ұйымдастыру және тексеру тәсілдерін және оқушылардың сабақ мазмұнын өз бетінше оқуын ынталандыру тәсілдерін зерттейді.

Көшбасшылық

Белсенді тыңдау тиімді басшылықпен тікелей байланысты және аталған семинар – тыңдау дағдыларын жақсарту бойынша жұмысты бастау мүмкіндігі. Семинар үш негізгі блоктан тұрады,
алдымен практикалық әдістерді қолдана отырып, қатысушыларға тыңдау дағдыларын бағалау ұсынылады,
содан кейін тиімді тыңдау қиындықтары мен оларды жеңудің тәсілдерін қарастырып, соңында,
тыңдау кезіндегі дұрыс мінез-құлқының принциптері мен әдістерін зерттейді. Барлық
семинарға қатысушылар «белсенді тыңдау» тиімді әдістерін тәжірибе жүзінде орындай алады. Семинар соңында қатысушылар
белсенді тыңдаудың бес негізгі бағытын біледі және оларды дұрыс жағдайда қолдана алады.

Конфликттерді шешу мәселесі мектеп өмірінің барлық қатысушылары үшін өзекті. Бұл семинар конфликтті мәселелердің алдын алу және еңсеру жолдарын іздеуге бағытталған. Қатысушылар Томас – Килман әдісі бойынша конфликттердің түрлерімен танысады, мінез-құлық стильдерін, олардың пайда болу себептерін және алдын алу жолдарын талдайды. Семинарда конфликтті жағдайларда өздерінің жетекші мінез-құлқын анықтай отырып, қатысушылар жұмыстың күшті және әлсіз жақтарын анықтап, оларды жақсартудың жолдарын анықтай алады. Семинар соңында қатысушылар болашақ конфликт жағдайларды шешу үшін арналған әдістерді қолдана алады.

Практикалық семинар-тренинг мұғалімдер мен олардың оқушылары арасында әмбебап оқу іс-әрекеттерін қалыптастыру үшін сыни ойлауды дамытудың әдістерін түсінуді дамытуға және мұғалімдерді таныстыруға бағытталған. Семинар соңында мұғалімдер парадокс әдісі, сыни ойлауды дамытудың 4 құралы, Декарт квадраты, проблемалық оқыту әдісі, балалардағы сыни ойлауды бағалау критерийлері және т. б. сабақтар өткізуде қолданылатын әдістер мен технологияларды көрсете алады. Мұғалімдер әртүрлі жағдайлардағы адамдардың негізгі мінез-құлық ерекшеліктерін, олардың ұтымды шешімдер қабылдауға әсерін және оларды жеңу жолдарын зерттейді.

Бұл семинар басшыларға жұмысты қызметкерлер арасында тиімді бөлу үшін қажетті стратегиялар мен әдістерді қарастырады. Қатысушыларға басшыға делегацияны қолдануға және тиімді басшы болуға кедергі келтіретін негізгі мәселелерді, жағдайларды және мифтерді зерттеу ұсынылады. Семинарда ұсынылған жағдайлар мен сценарийлер қатысушыларға жұмысты қызметкерлерге беру кезінде жасалуы керек әрекеттер алгоритмі туралы түсінік қалыптастыруға көмектеседі. Семинар сонымен қатар қызметкерлерге тапсыру қажет және берілмейтін жұмыс категорияларын ашады, қызметкерлер өз жұмыстарын орындамаған жағдайларда проблемаларды шешу жолдарын қарастырады. Семинардың арқасында қатысушылар мектептегі көшбасшының рөлі және қызметкерлерге мектеп процестерінің бір бөлігін тапсыру кезінде тәжірибелі және тәжірибесіз қызметкерлермен қалай жұмыс істеу керектігі туралы түпкілікті түсінік қалыптастырады.

Дизайндық ойлау әдістемесіне және оны сабақ үдерісі мен мектеп қызметтерін түрлендіріп, оқушыларға бағытталған оқу ортасын құру мәселелерін талқылауға арналған жобалық семинар. Семинар аясында мұғалімдер жаңа сабақтарды, мектептің үдерістері мен қызметтерін дамыту және қолданыстағыларды жетілдіру бойынша кәсіби қызметке қажетті жаңа құзыреттерді игереді. Мұғалімдер тиімді миға шабуыл жасауды, түсініктерді іздеуді құрылымдауды, идеяларды қалыптастыруды және олардың өзгерістерін мектепте және сыныпта одан әрі енгізуді үйренеді.

Бұл семинар басшыларға өз ұжымымен тиімді жиналыстар өткізу және қайта қарау үшін қажетті стратегиялар мен әдістерді қарастырады. Семинада қатысушылар жиналыс кезінде қабылданған шешімдердің орындалуын жоспарлау, өткізу және бақылау үшін қажетті 3 негізгі кезеңмен танысады. Сонымен қатар, қатысушылар жиналыстың 4 түрімен, олардың мақсаттары мен міндеттерімен танысады, күн тәртібінің жоспарын құруды, міндеттерді маңыздылығы бойынша бөлуді, жиналыс процесін бақылауды үйренеді. Семинарда келтірілетін жағдайлар мен мысалдар қатысушыларға бүкіл ұжым үшін жиналыстарды ұйымдастыру үрдісін қайта қарауға, қызметкерлердің қатысуы мен олардың жиналыстардағы жауапкершілігінің әсерін арттыруға мүмкіндік береді. «Жиналыс алдында не істеу керек?», «Жиналыстар кезінде не істеу керек?»және» Жиналыстардан кейін не істеу керек?» деген сұрақтарға жауап беру арқылы қатысушылар өздерінің жиналыстары мен оларға деген көзқарастарын қалай өзгерту керектігі туралы ой түйеді.

Проблемаларды шешу-мектеп әкімшілігінің негізгі міндеттерінің бірі. Семинарда оқу үдерісіне байланысты мәселелерді шешудің тиімді жолдары қарастырылады. Практикалық тапсырмалар арқылы семинар қатысушыларға негізгі себептерді талдау әдісін қолдана отырып, мектептегі мәселелерін шешуге мүмкіндік береді. Семинар барысында қатысушылар гипотезаларды талдап, проблемаларды шешудің 9 қадамын қарастырады. Нәтижесінде басшылар проблемаларды шешу процесіне бүкіл ұжымды тартудың әдістерін үйренеді.

Сабаққа қатысу арқылы мектеп әкімшілігі көптеген мәселелердің алдын алады. Бұл семинар сабаққа қатысудың маңыздылығын түсіндіріп қана қоймай, сабаққа қатысу жиілігін талдайды. Қатысушылар мұның неліктен бақылаудың маңызды бөлігі екенін түсінеді және сабаққа қатысу және кері байланыс стратегиялары туралы білімдерін кеңейтеді. Семинар барысында сабаққа қатысқаннан кейін жиналған ақпарат арқылы қандай қандай жұмыс жүргізу керектігі талқыланады. Практикалық тапсырмалар арқылы қатысушылар сабақ құрылымын, сабақты бақылау кезеңдерін және жетекші сұрақтарды пайдалана отырып, кері байланысты қамтамасыз ету жолдарын үйренеді. Семинар соңында басшылар өз мектебінде сабаққа қатысу мәдениетін оңай дамыта алады.

Бұл семинар тыңдаушыларға оқыту туралы деректерді оқушылардың оқу нәтижелері мен оқыту процестерін жақсарту бойынша шешімдер қабылдау үшін бастапқы нүкте ретінде қалай пайдалануға болатындығын зерттеуге мүмкіндік береді. Бұл семинар өз ұйымдарында ақпарат негізінде шешім қабылдау мәдениетін құруға және дамытуға ұмтылатын мәліметтер мен әкімшілік қызметкерлері үшін пайдалы. Семинар барысында тыңдаушылар деректерді жинауға негізделген шешім қабылдаудың 8 сатылы стратегиясын зерттеп, деректердің қайдан келетінін және олардың қалай өңделетінін, сондай-ақ олар бізге не үйрете алатынын қарастырады. Бұл семинар сізге оқушылар жән ёе оқу үдерісі жайлы толық ақпарат алуға, сондай-ақ сандық әдістер сіздің ұйымдарыңызда қабылданған шешімдерді талдауға және сұрақ қоюға қалай көмектесетінін жақсы түсінуге негіз береді. Біз деректерді талдаудың үш негізгі кезеңін қарастырамыз: ақпаратты жинау, деректерді түсіндіру және басқалардың мақұлдауын алу және әрекетке ынталандыру үшін нәтижелерді байланыстыру. Сіз валидті және валидті емес есепті қалай тануға болатындығын түсінесіз, сонымен қатар қандай критерийлер бойынша оқушылардың үлгерімі туралы есеп беру керектігін түсінесіз.

Эмоция және Психология

Бұл семинар мұғалімдерге жасөспірімдерді түсінуге және олармен қарым-қатынасты қайта қарауға көмектеседі. Жасөспірімдік кезеңмен байланысты когнитивті дамуды талдай отырып, қатысушылар жасөспірімдердің неліктен белгілі бір тәсілдермен және белгілі бір уақытта әрекет ететіні туралы түсінік алады. Мұғалімдер жасөспірімдік кезеңдегі мінез-құлықтың негізгі себептері мен салдарын анықтай алады, жасөспірім өмірінің белгілі бір кезеңіндегі белсенді әрекеттерді талдап, өз сабақтарында жетекші әрекет түрлерін анықтайды. Ұсынылған кейстер мен мысалдар қатысушылардың өз мінез-құлқын қалыптастыруға және жасөспірімдермен жұмыс істеу кезінде туындайтын мәселелерді шешуге көмектеседі

Бұл семинарда қатысушылар олардың мінез-құлқы оқушыларға қалай әсер ететінін зерттейді және сыныптағы оқушылармен өзара әрекеттесу кезінде олардың эмоционалдық жауаптарын басқаруды үйренеді. Мұғалімдер сыныпты басқарудың практикалық әдістерін қарастырады. Семинарда мінез-құлықтағы дәйектілікке жету үшін қолданылатын ережелер мен тәсілдер талқыланады. Қатысушылар сонымен қатар оқушылардың оң мінез-құлқын дұрыс тануды және оқушылар алдында өзіне деген сенімділікті қалай қалыптастыруды үйренеді.

Семинар қатысушыларды мектептегі булинг (қорлау) мәселесімен таныстыруға бағытталған. Мұғалімдер булингтің түрлерін, оның себептері мен салдарын қарастырады және зерттейді. Тыңдаушыларға қазақстандық мектептердегі булинг тақырыбы бойынша тиісті зерттеулер ұсынылады. Мектептегі булингке қатысушылар, ондағы мұғалімнің рөлі және мұғалімдердің жасырын қасақана әрекеттері қарастырылады. Семинардың соңында қатысушылар булингтің алдын алу әдістерімен, мектепте және сыныпта жағымды орта құру құралдарымен таныс болады. Мұғалімдер сондай-ақ мектептердегі қорлауды болдырмау, азайту және тоқтату үшін ұзақ мерзімді стратегиялар мен саясаттарды қарастыру мүмкіндігіне ие болады.

Семинар жасөспірімдерге сабақ беретін мұғалімдерге арналған. Тәжірибелік тапсырмалар арқылы қатысушылар жасөспірімдердің ерекшеліктері мен қажеттіліктерін ескеретін тиімді тапсырмаларды құруды үйренеді. Семинарда жасөспірімдердің оқуға деген ынтасына не әсер ететіні талқыланады. Қатысушылар мотивациясы төмен оқушылармен жұмыс істеу бойынша практикалық кеңестермен танысады. Семинар соңында қатысушылар жасөспірімдермен берік қарым-қатынас орнату және олармен жұмыс істеудің тиімді әдістерін қолдану туралы педагогикалық білімдерін арттырады.

Семинар балаларды тәрбиелеу мен ынталандырудағы мадақтау мен жазалаудың рөлін қарастырады. Қатысушылар балалармен және оқушылармен қарым — қатынасты неге «Айтқанымды істесең, сыйлық беремін» қағидаты бойынша құруға болмайтынын біледі.
Сондай-ақ, қатысушылар оқушыларды кейіннен өз білімдерін жетілдіре отырып, оқуға ынталандырудың тиімді жолдарын қарастырады. Ұсынылған зерттеулер арқылы қатысушылар бағалау мен марапаттардың оқушылардың үлгерімі мен мотивациясына қалай және қаншалықты әсер ететінін біледі. Оқыту процесінде оқушыларды мінез-құлық басқару тәсілдерінсіз оқытуға ынталандыру әдістері қарастырылады. Семинар сонымен қатар жазаны қолданбай сыныпта оқушылардың тәрбиесін бақылаудың тиімді жолдарын көрсетеді.

Бұл семинар мұғалім болуды жоспарлайтын немесе мұғалім болып табылатын мамандарға арналған. Қатысушылар оқыту философиясына негізделген кәсіби даму жоспарын анықтайды, өз философияларын дамытады және курс барыснда әріптестері мен жаттықтырушыларынан кері байланыс алады. Бұл семинар мұғалім мен оқушы арасындағы қарым-қатынасты қалыптастыруға, оқу мен оқытудың жеке философиясын анықтауға мүмкіндік береді. Өз философиясына сәйкес оқу процесінің тиімділігін арттырудың түсінігі мен одан әрі бағытын құру сұрағы қарастырылады.

Семинар оқушылардың эмоционалдық қажеттіліктерінің маңыздылығын және оның оқу процесіне әсерін қарастырады. Зерттеулер арқылы мұғалімдер оқушылардың эмоционалдық қажеттіліктерін шешудің маңыздылығы туралы түсінік қалыптастырады. Тәжірибелік тапсырмаларды орындау арқылы қатысушылар өзін-өзі тану және эмпатия дағдыларын тереңдете түседі, эмоционалдық интеллект туралы білімдерін байытады және оның жоқтығы неге әкелетінін анықтайды. Маслоу пирамидасын зерттеу арқылы оқу процесінде оқушылардың эмоционалдық қажеттіліктерін қамтамасыз ету жолдары қарастырылады. Семинарда қатысушылар оқушылармен қарым-қатынасты дамыту үшін эмоционалды интеллектті қалай тиімді пайдалану керектігін, оқушылардың «Эмоционалдық кружкасы» дегеніміз не және оны қалай толтыру керектігін үйренеді.

Бұл мотивациялық семинар жас мұғалімдердің өзін-өзі дамытуға бағытталған. Семинар мұғалімдерді кәсіби-тұлғалық дамудың маршруттық картасының моделімен таныстырады. Семинар барысында мұғалімдер инновациялық мұғалімнің негізгі құзыреттерін анықтайды және даму бағытының 12 кезеңін талдайды. Мұғалімдер өздерінің «жайлылық аймағының» шекарасын және өзін-өзі дамытудың келесі қадамдарын анықтайды. Семинар соңында мұғалімдер өзін-өзі дамытудың барлық 12 кезеңін, олардың кедергілерін талдап, өзін мұғалім ретінде одан әрі қалыптастырудың нұсқаларын береді және қазіргі замандағы «Батыр жолы» тұжырымдамасын қарастырады.

Бізбен байланыс

Егер  кәсіби біліктілік жайында сұрақтарыңыз болса, мына байланыс нөміріне хабарласа аласыз. Немесе офисімізге қонақ болып келе аласыз.

Наши программы:

Уважаемые пользователи сайта!
Мы хотим сообщить вам, что ниже на этой странице представлен список наших программ, которые в настоящее время находятся в стадии разработки. Мы всегда стремимся улучшить наши продукты и услуги для вас и рады приветствовать ваши предложения, замечания или идеи по улучшению наших программ.
Если у вас есть какие-либо предложения или замечания, пожалуйста, не стесняйтесь отправлять их на нашу электронную почту: info@ustaz.pro.
Ваше мнение очень важно для нас, и мы обязательно учтем ваши предложения в дальнейшем развитии наших продуктов.